2014/2015 УЧЕБНА ГОДИНА

ДЕЙНОСТИ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2014 Г.

1. Отбелязване деня на народните будители

2. Празнуване на рождените дни през м.ноември в клас.

3. Отбелязване на имените дни - Архангелов ден, Свети Мина и др.

4. Участие в Софийски математически турнир

5. Театър "Вилекула" - "Безопасност на движението".

6.Отбелязване седмицата на бащата.

7. Отбелязване световния ден на детето - Денят отбелязва приемането на Декларация за правата на детето 20 ноември 1959 г. и на Конвенцията по правата на детето - 20 ноември 1989 г.

8. Участие в конкурс за детска рисунка от I до IV клас, организиран от Лактима ЕОД - "Нарисувай Айрянчо".

9. Изработване на ангел в Арт къща "Куклите"

ДЕЙНОСТИ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2014 Г.

1. ОБРАЗОВАТЕЛЕН ТЕАТЪР - I а, б, в, г класове.

2. ПОСЕЩЕНИЕ НА ЕКОБУС "ЕКОПАК" - I а, б, в класове.

3. ПОСЕЩЕНИЕ НА КЪЩАТА НА КУКЛАТА - I  г клас.

4. ОТБЕЛЯЗВАНЕ И ПРАЗНУВАНЕ НА ИМЕНИ И РОЖДЕНИ ДНИ - I а, б, в, г класове.